Træffes afgørelse om "ikke-godkendelsespligt" i anmeldesager?