Tillæg til § 12 eller ej

12-10-2017

Spørgsmål

Et husdyrbrug fik i 2010 en § 12 stk. 2 godkendelse til udvidelse af husdyrholdet, hvilket indebar udvidelse stalde og pladser og en foderlade. Udvidelsen var fra 237 DE til 530 DE.

De nåede ikke at udnytte den del af godkendelsen, der indeholdt udvidelse af dyreholdet. Derfor er den del bortfaldet. Og produktionstilladelsen er fortsat 237 DE.

Det eneste der blev udnyttet, var etablering af foderladen.

Kommunen modtog i juli 2017 en ansøgning om udvidelse i eksisterende bygninger. Der søges om at udvide fra 237 DE til 295 DE i eksisterende stalde.

Skal kommunen behandle den som et tillæg efter § 12 stk. 3? I givet fald er der så krav om foroffentlighed og 6 ugers høring, fordi den går fra 237 DE til 295 DE?

Eller er det en ny godkendelse efter § 12 stk. 2, fordi den nu overskrider 250 DE, og den del af den gamle godkendelse fra 2010, der begrundede at det var en § 12 stk. 2 godkendelse er bortfaldet?


Svar

Det er en ny godkendelse efter § 12 stk. 2, da I anføre at dyreholdet fra den tidligere § 12 godkendelse fra 2010 er bortfaldet, som du også selv foreslår i din sidste sætning. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken