"Skift mellem dyretyper" efter § 14 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

19-10-2017

Spørgsmål

Vi har modtaget en anmeldelse om ’skift mellem dyretyper’ efter § 14 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Landmanden har en blandet produktion med kvæg og slagtesvin, og vi er i tvivl om hvordan loven skal tolkes. Derfor vil vi høre om I har et regneeksempel på ’skift mellem dyretyper’ for en bedrift med en blandt produktion af dyr?


Svar

Svaret fremgår af wiki-vejledningens afsnit, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 7, § 14

http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/7-skift-mellem-dyretyper/#5


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken