Skift mellem dyretype

05-03-2021

Spørgsmål

Ved skift fra slagtesvin til smågrise skal antallet af DE reduceres med 30% i de staldafsnit det drejer sig om - gælder det også ved skift fra smågrise til slagtesvin ?


Svar

Nej, ved skift fra smågrise til slagtesvin skal antal DE reduceres med 50 % ved brug af anmeldeordningen ”skift mellem dyretyper” efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15.
Det følger af bekendtgørelses § 15, stk. 3, at antal DE skal reduceres med 50 % med mindre skiftet er omfattet af de situationer, der fremgår i stk. 4, 5 eller 6. Her er skift fra smågrise til slagtesvin ikke medtaget.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken