Skift i dyretype - Ikke alle dyr er medtaget

01-12-2020

Spørgsmål

Man har et staldafsnit ”dybstrøelsesstald” hvor der er en tilladt produktion på 80 småkalve 4-6 mdr. samt 20 opdræt 6-19 mdr. = 32,9 DE (daværende DE), Her vil man lave en skift i dyretype, hvor det ansøgte lyder: • 47 småkalve 4-6 mdr. (de resterende fra de 80 småkalve 4-6 mdr.) • 2 småkalve 0-6 mdr. (kalve af ammekøer) • 8 kvier 6-24 mdr. (Kvier til ammekøer) • Ammekøer 400-600 kg • Tyrekalve 0-6 mdr. 40-220 kg) (tyrekalve fra ammekøer) • Ungtyre 6mdr. – slagt. (220-440 kg) (ungtyre fra ammekøer) For at kunne bevise at man reducerer 50 % i antallet af DE vælger konsulenten at lave 2 beregninger der viser dette. 1/ Én beregning med de 80 småkalve 4-6 mdr. samt 80 opdræt 6-19 mdr. svarende til 32,9 DE 2/ Anden beregning med det ansøgte dyrehold 10 ammekøer, 2 tyrekalve 40-220 kg, 2 tyre 220-440 kg, 8 opdræt 6-24 mdr., 2 småkalve 0-6 mdr. svarende til 11,3 DE. Nu drejer mit spørgsmål om de resterende 47 småkalve 4-6 mdr. Skal disse ikke også medtages i ovenstående beregning nr. 2??


Svar

Anmeldeordningen ”Skift mellem dyretyper” fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15.
Ud fra det beskrevne forstår Miljøstyrelsen, at det ønskes at lave skift mellem dyretyper for en mindre del af dyrene i et staldafsnit (de 47 småkalve 4-6 mdr. er ikke en del af ændringen). Skiftet sker inden for den i § 15, stk. 2 nr. 1 nævnte dyregruppe. Jf. § 15, stk. 3 skal det antal DE som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med 50 %, med mindre der er tale om en af de situationer, der er beskrevet i § 15 stk. 4, 5 eller 6, hvilket det ikke er her. Vær dog også opmærksom på om et del af ændringen i stedet er omfattet af bekendtgørelsens § 15, stk. 8, der fastlægger at ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, må antallet af dyreenheder ikke øges.
Se også tidligere helpdesksvar om brug af anmelderodningen ”Skift mellem dyretyper”: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anmeldeordninger/konvertering-af-kvier-af-malkekvaeg-til-malkekvaeg/
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anmeldeordninger/15-stk-8-aendring-i-aldervaegt-inden-for-samme-dyretype/
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anmeldeordninger/skift-mellem-dyretyper-for-en-mindre-del-af-dyrene-i-et-staldafsnit/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken