Skift i dyretype - chinchilla

08-03-2018

Spørgsmål

Jeg vil høre om det er muligt, at bruge anmelderordningen skift i dyretype når der ændres fra svin til chinchillaer? Jeg mener ikke at chinchillaer kan sammenlignes med mink eller andre kødædende pelsdyr. Chinchillaer er planteæder og kan bedst sammenlignes med dyregruppe 1. Dermed mener jeg godt at man kan bruge ”skift i dyretype” fra dyregruppe 3 til dyregruppe 1. Kommunen mener at anmeldelser om skift i dyretype alene kan ske mellem de dyretyper som er nævn i § 14, stk. 2 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Er det muligt at benytte anmelderordningen skift i dyretype, og dermed lave en vurdering, hvis dyretypen ikke specifikt er nævnt i § 14, stk.2?


Svar

Anmeldeordningen for skift i dyretyper, enten efter § 14 eller § 18 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kan kun anvendes i forhold til de dyretyper, der specifikt er nævnt i to bestemmelser. Der er her alene nævnt mink og andre kødædende pelsdyr.

 

Anmeldeordningen for skift i dyretyper kan således ikke anvendes i forhold til planteædende pelsdyr, herunder chinchillaer.  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken