Skift i dyretype - § 15 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

09-07-2021

Spørgsmål

Hvis der ønskes skift i dyretype inden for samme kategori 1, hvordan skal DE så reduceres? I dette tilfælde skal der ske et skift fra får til ammekvæg. Skal DE så reduceres med enten 50 eller 30 % jf. stk 3 og 4 eller må antallet af DE ikke øges jf. stk 5?


Svar

Ved skift fra får til ammekvæg skal antal DE reduceres med 50 % ved brug af anmeldeordningen ”skift mellem dyretyper” efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15.
Det følger af bekendtgørelses § 15, stk. 3, at antal DE skal reduceres med 50 % med mindre skiftet er omfattet af de situationer, der fremgår i stk. 4, 5 eller 6. Her er skift fra får til ammekvæg ikke medtaget.
Se også tidligere helpdesksvar om samme emne:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anmeldeordninger/skift-mellem-dyretype/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken