Skift fra ammekøer til slagtekalveproduktion

24-11-2019

Spørgsmål

Er det muligt for en kvægejendom med en § 11 miljøgodkendelse til ammekøer (400-600 kg) med tilhørende opdræt, at benytte Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 til skift mellem dyretyper, når der ønskes omlagt til slagtekalveproduktion? Hvis det er muligt at benytte § 15 til skift fra ammekøer til slagtekalveproduktion, skal der så ske en reduktion i antallet af dyreenheder, og i givet fald hvor stor en reduktion skal der foretages?


Svar

Skift mellem dyretyper kan foretages efter kommunalbestyrelsens afgørelse fra ammekvæg til slagtekalve, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 1.

Ved skiftet skal det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med mindst 50 pct., jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §15, stk. 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken