Overskridelse af to måneders sagsbehandlingsfristen

 

19-05-2022

Spørgsmål

Svaret er præciseret den 31. maj 2022

Der blev medio januar indsendt en anmeldelse om skift mellem dyretyper, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15. Anmeldeskemaet blev autovisiteret efter tre uger. De to måneders sagsbehandlingsfrist er nu overstået, men kommunen har endnu ikke truffet afgørelse. Kan landmanden herefter gå igang med at foretage det anmeldte skift mellem dyretyper? Har kommunen forpasset muligheden for at meddele en afgørelse?


Svar

Svaret er præciseret den 31. maj 2022

Landbrugeren må ikke iværksætte det anmeldte skift mellem dyretyper, men skal afvente, at kommunen træffer en afgørelse. 
Kommunen skal i sin afgørelse tage stilling til, hvorvidt anmeldelsen er omfattet af anmeldelsesordningen eller godkendelses- og tilladelsesordningen i husdyrbrugloven, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 4. Dette gælder, selvom sagsbehandlingsfristen på to måneder er overskrevet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken