Offentliggøres afgørelser på anmeldelser

15-11-2017

Spørgsmål

Hej, Vi er kommet i tvivl, om afgørelser på § § 10-18 anmeldelser skal offentliggøres. Hvis ja, er det så på dma.mst.dk?


Svar

Der er ikke noget krav om offentliggørelse af anmeldelser meddelt efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-18.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken