Link til kombination af anmeldeordninger

25-10-2017

Spørgsmål

Er dette link: http://mst.dk/media/91019/kombination-af-anmeldeordninger.pdf, stadig gældende, når jeg skal træffe en afgørelse efter den gamle husdyrgodkendelsebekendtgørelse (før 1. august 2017)? Jeg kan pt. ikke finde et opdateret link, så jeg har svært ved at afgøre om, jeg konkret kan bruge notatet.


Svar

Ja, linket til kombination af anmeldeordninger er stadig gældende for ansøgninger indsendt inden 1. august 2017.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken