Konvertering af kvier af malkekvæg til malkekvæg

17-09-2020

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål til §15 angående skift i dyretype. Vi har en kvægejendom der har konverteret til kvier af malkekøer fra malkekøer. Nu er spørgsmålet så om han kan konvertere tilbage. Kan læse i vejledningen at der kan skiftes med dyretype indenfor samme kategori, blandt andet så det er muligt at skifte mellem slagtesvin, og smågrise, da de begge er omfattet af kategori 3. Er dette også muligt i kategorien 2, malkekøer, så man kan skifte mellem malkekøer, kvier, kalve? Eller hører kvier og småkalve af malkekvæg, under ”andet kvæg” i kategori 1?


Svar

Miljøstyrelsen forstår af beskrivelsen i spørgsmålet, at der er tale om en tilladt produktion bestående af kvier, og spørgsmålet er, om anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 giver mulighed for at skifte fra kvier til malkekøer.
Dyregruppen ”Malkekøer” i § 15, stk. 2 punkt 2) indeholder kun malkekøer. Alt andet kvæg end malkekøer indgår i ”Andet kvæg end malkekøer” i § 15, stk. 2 punkt 1). Det er altså ikke muligt at bruge anmeldeordningen i § 15 til at ændre fra kvier til malkekøer.
I høringsnotat s. 17 fra ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i 2018 er baggrunden for bestemmelsen nærmere beskrevet https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/44973858-77d7-4d3d-a346-5b62b9c777a1/H%C3%B8ringsnotat_060718%20offentligg%C3%B8relse%20h%C3%B8ringsportalen.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken