Kombination af anmeldeordninger

25-07-2018

Spørgsmål

I den gamle wiki vejledning, står der følgende ved kombination af anmeldeordninger: ”Man må gerne benytte flere anmeldeordninger samtidig, under forudsætning af, at betingelserne i hver af ordningerne overholdes”. I den nye vejledning er der ikke skrevet noget om kombination af anmeldeordninger, så vi vil høre om man stadigvæk kan kombinere flere anmeldeordninger? Husdyrbruget ønsker at anmelde en ny ensilageplads, men også midlertidigt bruge en del af den til gødningsopbevaring, når denne anmeldeordning kommer i den nye bekendtgørelse.


Svar

Som udgangspunkt kan man godt bruge to anmeldeordninger på én gang; f.eks. anmelde en ensilageplads og et gødningsopbevaringsanlæg (efter 1. august) hvis altså alle betingelser i hver af de to anmeldeordninger er opfyldt. I dette tilfælde er der dog tale om det samme anlæg, og hvor den ene anvendelse kun skal være midlertidig. Der kan ikke sættes vilkår til en anmeldelse, fx med en tidsperiode, og svaret er derfor, at der ikke i forhold til det samme anlæg kan bruges to anmeldeordninger. Ligesom at 2 dyreskift anmeldelser for det samme staldafsnit ville være umuligt at føre tilsyn med.

Alternativet i dette tilfælde er at lave 3 separate anmeldelser - først ensilageplads, så opbevaring til gødning (efter 1. august) og så afslutningsvist ensilageplads - altså hver gang husdyrbruget ønsker at skifte anvendelse. Husdyrbruget skal i den forbindelse være opmærksom på, at hvis der kommer gødning i ensilagen, er der i gødningsbekendtgørelsens forstand tale om gødning.  
Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken