Kan et longeringshus til heste anmeldes efter anmeldeordningens § 10

24-03-2021

Spørgsmål

Vi har modtaget en anmeldelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen af et longeringshus (bygning med tag over, hvor heste kan løber rundt i cirkel om en longør). Da der er tale om en bygning, hvor der kommer dyr ind, så vi mener det må være et husdyranlæg (også jf helpdessvar af 06-12-2017). Det vi er i tvivl om, er om longeringshuset kan anmeldes efter § 10 , der omfatter halmlader, fodersiloer, maskinhuse mm samt malkestalde og malkerum - dvs. er § 10 begrænset til det oplistede eller kan kommunen vurdere, at et longeringshus kan sidestilles med en malkestald?


Svar

I vejledningen til Husdyrgodkendelsebekentgørelsens § 10 står; Det fremgår af bestemmelserne, hvilke bygninger og anlæg, der er omfattet af muligheden for anmeldelse. Bestemmelserne giver ikke mulighed for etablering, udvidelse og ændring af andre bygninger m.v. end de nævnte.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken