Hvornår træder anmeldeordningen i kraft?

16-03-2018

Spørgsmål

Vi er i tvivl om hvornår anmeldeordningen træder i kraft. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 6 er det angivet, at anmeldeordningen gælder for alle husdyrbrug (dvs. et husdyranlæg, der tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m2 mv.). Gælder anmeldeordningen ikke, hvis husdyranlægget har under 100 m2 produktionsareal og et erhvervsmæssigt dyrehold? Altså, hvis der er tale om et erhvervsmæssigt dyrehold, som defineret i miljøaktivitetsbekendtgørelsen, med et produktionsareal på under 100 m2, gælder anmeldeordningen så ikke?


Svar

I husdyrbrugloven defineres et husdyrbrug som hold af husdyr på et produktionsareal over 100 m² eller i særlige tilfælde op til 300 m². Det er for disse husdyrbrug, at  anmeldeordningerne i §§ 10 til 18 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan bruges til visse aktiviteter, der så ikke kræver en decideret godkendelse eller tilladelse efter lovens §§ 16 a eller b.

For de små husdyrhold, der holdes på et produktionsareal under 100 m² (op til 300 m² for visse dyretyper) skal ændringer og etableringer anmeldes til kommunen efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, se nærmere herom i vejledningens afsnit om Kom godt i gang - særligt om godkendelsespligt og tilladelseskrav. http://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/ 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken