Gulvtype ifm. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 anmeldelse.

 

25-08-2022

Spørgsmål

Et husdyrbrug anmelder hold af 2 heste efter § 14 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på et landbrug, som har en § 12 miljøgodkendelse. Produktionsarealet til de 2 heste skal være i eksisterende bygning, hvor der er betongulv uden afløb. Det vil sige, at hestene vil stå på dybstrøelse med fast bund uden afløb.

Men må produktionsarealet til hobbydyrehold være uden afløb? Jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8 skal der være afløb i fastplaceret husdyranlæg med fast bund. Skal jeg meddele, at der skal laves afløb på de 25 m2 produktionsareal, inden der kan gives tilladelse til hold af 2 heste?


Svar

For at anmelde efter § 14 skal gulvet i stalden overholde reglerne i HGøB, om fast bund og afløb. Det står ikke direkte i bestemmelsen, men kravet i HGøB om fast bund og afløb gælder som hovedregel for alle stalde og læskure mv. Et husdyranlæg, der er indrettet med dybstrøelse, kan som alternativt  etableres med pumpesump jf. § 8 stk. 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken