Fulde stalde til slagtesvin jf. §17

12-10-2017

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende anmeldelse af fulde stalde til slagtesvin jf. § 17 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Det drejer sig om betingelsen i § 17 Stk. 2 punkt 2)
Den samlede vægt af slagtesvin på stald i hvert staldafsnit (antal stipladser * gennemsnitsvægt pr. slagtesvin på stald) må ikke øges i forhold til den samlede vægt på stald, som er tilladt eller godkendt.

Jeg har modtaget en ansøgning (08-08-2017), hvor der søges om flere slagtesvin indenfor samme vægtinterval (30-120 kg). Antal af stipladser i alle stalde er den samme før og efter anmeldelsen. Han vil have nogle flere dyr igennem i den samme vægtinterval.

Hvilket tal skal jeg bruge som gennemsnitsvægt pr. slagtesvin på stald?
Konsulenten har brugt gennemsnit i vægtintervallen, dvs. (30+120)/2 = 75 kg.
Er dette korrekt?

Jeg vil derfor spørge om, jeg har misforstået noget. Fordi, hvis antal af stipladser og vægtinterval er ens, så er der ingen grund til denne beregning, mener jeg.


Svar

Hvis landmanden fastholder antallet af stipladser og vægtintervallet, er kravet i forhold til § 17, stk 2. pkt 2) overholdt.

2) Den samlede vægt af slagtesvin på stald i hvert staldafsnit (antal stipladser * gennemsnitsvægt pr. slagtesvin på stald) må ikke øges i forhold til den samlede vægt på stald, som er tilladt eller godkendt.

I skal være opmærksom på, at når landmanden vil have flere grise igennem stalden, skal pkt. 4) også være overholdt.

4) Den samlede tilvækst af producerede slagtesvin i hvert staldafsnit må ikke overstige 350 kg pr. tilladt eller godkendt stiplads pr. år.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken