Ensilagepladser og afstandskravene i § 8 i husdyrbrugloven

16-05-2019

Spørgsmål

Hej Skal ensilagepladser der ansøges via anmelderordningens § 11 overholde afstandskravene i husdyrbruglovens § 8. Under oplysningskravene i bilag 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, B. oplysningskrav ved anmeldelse efter 11, nr. 6) oplysning om placering i forhold til kravene i §§ 6 og 8 i husdyrbrugloven. Hvad med kravene i § 7 i husdyrbrugloven, er de ikke gældende her?


Svar

Det følger af anmelderreglerne vedrørende ensilageopbevaringsanlæg mv. i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 4, hvilke afstandskrav, der skal overholdes i husdyrbrugloven.

Afstandskravene findes i husdyrbruglovens §§ 6, stk. 1, nr. 1, 6, stk. 1. nr. 2 og 6, stk. 1, nr. 4, samt i husdyrbrugloven § 8, stk. 2. Ensilagepladser er ikke omfattet af afstandskravene i husdyrbruglovens § 7, hverken når der er tale om en miljøgodkendelse af et husdyrbrug, der indbefatter en ensilageplads, eller når en ensilageplads ønskes opført efter anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Øvrige afstandskrav skal dog i øvrigt iagttages i det omfang, at de finder anvendelse, se herunder kapitel 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken