Dyrskifte

14-11-2019

Spørgsmål

Kan man lave et dyrskifte fra kvier til ammekøer via en anmeldelse uden at skulle reducere i DE.


Svar

Nej, der kan ikke skiftes fra kvier til ammekøer uden at reducere i antallet af dyreenheder med mindst 50 pct., som det fremgår herunder.


Skift mellem dyretyper kan ske efter anmeldelse efter husdyrgodkendelsens § 15. Det fremgår af bestemmelsens stk. 2, at skift mellem dyretyper kan foretages inden for hver enkelt af de i nr. 1-5 nævnte dyregrupper. Både kvier og ammekøer er omfattet af gruppe 1) Andet kvæg end malkekøer samt får, geder eller heste.


Det fremgår desuden af stk. 3., at ved skift mellem dyretyper skal det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med mindst 50 pct., jf. dog stk. 4, 5 og 6.


De nævnte dyretyper kvier og ammekøer er også specifikt nævnt i stk. 5. hvor det fremgår, at ved skift mellem følgende dyretyper, må antallet af dyreenheder ikke øges:
1. Skift fra ammekøer, får eller geder til kvier og stude.


Det er alene dette skift, fra ammekøer til kvier, som kan ske uden, at antallet af dyreenheder ikke øges (og uden at skulle reducere i DE). Da der ikke er nævnt særligt skiftet fra kvier til ammekøer, så gælder altså hovedreglen i stk. 3 om, at det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med mindst 50 pct.


Se også vejledning til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 7, § 15 her:
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/7-skift-mellem-dyretyper/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken