Anmeldelse af varmeveksler

16-02-2020

Spørgsmål

Kan eller skal en varmeveksler til en fjerkræstald anmeldes gennem Husdyrgodkendelse.dk?


Svar

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet en afgørelse om bl.a., at kommunen skal vurdere om montering af en varmeveksler udløser godkendelsespligt (j.nr. 18/05317 – se afgørelsen via linket herunder).

https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/a9b125e4-cc68-4444-887a-9bf0cd49b113?

Hvis montering af varmeveksleren efter kommunens vurdering ikke er en bagatel, vil der derfor som udgangspunkt være godkendelses/tilladelsespligt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, med mindre monteringen kan omfattes af anmeldeordningen om skift i miljøteknologiske løsninger, jf. bekendtgørelsens 16 §. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken