Anmeldelse af longeringshal på 16b godkendt stutteri

09-04-2021

Spørgsmål

Et hestestutteri, som har en §16 b godkendelse., ønskes nu etableret en longeringshal, for at kunne motionere føl og plage på stutteriet. Er det muligt at anmelde det som en driftsbygning efter § 10 og §20 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvis det overholder kravene i §10 mht. afstand til bebyggelse, højde , terrænregulering.


Svar

Nej, det er ikke muligt at anmelde en longeringshal, det fremgår af bestemmelserne, hvilke bygninger og anlæg, der er omfattet af muligheden for anmeldelse. Bestemmelserne giver ikke mulighed for etablering, udvidelse og ændring af andre bygninger m.v. end de nævnte


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken