Anmeldelse af gødningsanlæg på husdyrbrug over 100 m², omfattet af undtagelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7

23-01-2023

Spørgsmål

Skal anmeldelse af gødningsopbevaringsanlæg på et husdyrbrug med et produktionsareal på mere end 100 m², som er omfattet af undtagelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, ske efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 eller husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12.


Svar

Det er anmeldereglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og afstandskravene i husdyrbrugloven, der skal anvendes for husdyrbrug (mere end 100 m² produktionsareal), og som er omfattet af undtagelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7. 

Baggrunden er, at husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kun regulerer husdyrbrug, der er omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav. Er en ejendom undtaget tilladelseskrav, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, er ejendommen omfattet af anmeldereglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Husdyrbrug, som ikke er omfattet af godkendelses- eller tilladelseskravet i husdyrbrugloven jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, og ejendomme, som ikke er husdyrbrug, reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsens og evt. husdyrbruglovens generelle regler om placering, indretning, drift, anmeldelse m.v. De vil i øvrigt kunne være reguleret af bl.a. planloven, habitatbekendtgørelsen m.v. 

Nærmere vejledning om husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 kan ses i husdyrvejledningen: 
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/4-undtagelser-fra-krav-om-godkendelse-og-tilladelse/

Der kan endvidere henvises til følgende helpdesksvar, som vedrører samme emne: 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken