Ændring af aldersfordeling i besætning med ammekøer

 

01-11-2021

Spørgsmål

Svaret er opdateret sprogligt den 14/12 2022

En ejendom har en produktionstilladelse til 30 ammekøer 150 småkalve (0-6 mdr) og 550 kvier/stude (6-28 mdr.) i alt 338,85 DE. Køerne er "ammetanter" og kalvene indkøbt. Er det samme dyretype? Der ønskes en ændring, så der fremadrettet bliver 100 ammekøer med opdræt frem til slagtning ved 20 mdr. Samlet set en nedgang i produktion på 58%. Hvordan passer denne ønskede ændring med § 15 i bekendtgørelsen? - Er det § 15,5 og/eller 15,8 – og i hvilke situationer kan man kan bruge § 15, stk. 8?


Svar

Svaret er opdateret sprogligt den 14/12 2022

Nej, det er ikke samme dyretype, da kvæg er inddelt i forskellige dyretyper, i forhold til deres alder. Derfor kan bestemmelsen ikke anvendes.

Det er bestemmelsen i § 15 stk. 2 punkt 1, der skal anvendes. I forbindelse med et skift af dyretype, skal der som hovedregel ske en reduktion af antallet af dyreenheder med 50 % for hvert af staldafsnittene. Det følger af § 15, stk. 3. Den oprindelige godkendelse eller tilladelse skal genbesøges for at fastlægge reduktionen.

Se vejledningen for nærmere beskrivelse; https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/7-skift-mellem-dyretyper/

§ 15 stk. 8 kan kun bruges inden for den enkelte dyretype fx. kvier.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken