8 årsperioden ved anmeldelse af gyllebeholder (§ 12)