§ 44 eksisterende husdyranlæg

21-12-2022

Spørgsmål

En eksisterende besætning er flyttet til et nyopført (ikke anmeldt) staldafsnit siden sidste tilsyn i 2017. Det nye staldafsnit kan ses på Ortofoto 2019.

Vil den nye stald kunne regnes som etableret senest 31. december 2021, og kan den dermed være omfattet af overgangsbestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 44?


Svar

De husdyranlæg, der benyttede sig af undtagelsesmuligheden i byggebladene, kan fortsat gøre dette, hvis anlægget var etableret senest 31. december 2021.

Hvis staldafsnittet anvendte driftsforskrifterne fra byggebladene senest 31. december 2021, kan de således fortsat gøre dette, selvom det ikke er anmeldt. 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken