§ 15 stk. 8 Ændring i alder/vægt inden for samme dyretype.

10-08-2020

Spørgsmål

§ 15 stk 8 - ændring i alder/vægt inden for samme dyretype. Betyder det, at det er muligt, at ændre sammensætningen af kviekalve (0-6 mdr) og kvier (6-24 mdr.) så længe antallet af DE ikke øges? Jf. § 15 hører kviekalve og kvier under dyretypen kvier. Det samme spørgsmål gør sig gældende ved ændring i vægt hos tyrekalve (40-220 kg) og ungtyre (220-440 kg) som jf.§15 hører under dyretypen slagtekalve.


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet, som det ønskes at ændre sammensætningen mellem opdræt (0-6 mdr.) og opdræt (6-24 mdr.) for en tilladt produktion, så fx opdræt (0-6 mdr.) konverteres til opdræt (6-24 mdr.).
Anmeldeordningen ”Skift mellem dyretyper” i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 omhandler mulighederne for skift mellem dyretyper og ændringer i forhold til alder og vægt inden for en dyretype. Anmeldeordningen gælder for husdyrbrug, der ikke er godkendt eller tilladt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b.
Bestemmelsen i § 15, stk. 8 siger, at ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, må antallet af dyreenheder ikke øges.
De forskellige dyretyper (og tilhørende dyreenheder) skal findes i den husdyrgødningsbekendtgørelse, der var gældende på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt, mv. Det følger af § 15, stk. 9.
Miljøstyrelsen kan af spørgsmålet ikke afgøre hvilken husdyrgødningsbekendtgørelse, der var gældende på tilladelsestidspunktet, men opdræt 0-6 mdr. og opdræt 6- 24 mdr. vil ikke være samme dyretype. Man kan derfor ikke bruge § 15, stk. 8 til fx at konvertere opdræt 0-6 mdr. til opdræt 6-24 mdr. Det samme gælder for spørgsmålets eksempel med tyrekalve og ungtyre.
Et eksempel på hvor § 15, stk. 8 vil finde anvendelse, er en situation, hvor det ønskes at korrigere afgangsvægten på slagtesvin.
Et eksempel på brug af § 15 med udgangspunkt i spørgsmålet:
Der haves godkendelse til et dyrehold bestående opdræt (0-6 mdr.) og opdræt (6-24 mdr.). Det ønskes ændre dyreholdet til kun at bestå af opdræt (6-24 mdr.), dvs. opdræt (0-6 mdr.) ønskes ændret til opdræt (6-24 mdr.). Der skal ske skift mellem dyretyper.
Der er tale om et skift inden for dyregruppen ”Andet kvæg end malkekøer samt får geder og heste, jf. § 15, stk. 2, nr. 1, hvilket er muligt.
Jf. 15, stk. 3, skal det antal DE, som ændringen omfatter, dvs. opdræt (0-6 mdr.), reduceres med mindst 50 %, med mindre ændringen er omfattet af undtagelserne i stk. 4, 5 og 6. Det er der ikke er tale om her.
Se også tidligere helpdesksvar om anvendelse af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/anmeldeordninger/skift-i-dyretype-kan-man-konvertere-kilo-i-stedet-for-stk-dyrhoveder/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken