§ 11 tillæg eller § 12 godkendelse

13-10-2017

Spørgsmål

En ejendom har en § 11 mgk fra 2010 slagtesvin og smågrise (generelle ammoniakemissionskrav var 15 %). Der er vilkår til hat på gyllebeholderen samt gyllekøling.

Nu har kommunen (inden 1. august 2017) modtaget en ansøgning om udvidelse af produktionen, hvor der ikke skal være hat på gyllebeholder og gyllekøling. Der søges om 35 DE smågrise og 213 DE slagtesvin. Ansøgningen er indsendt som et tillæg til § 11 mgk.

Spørgsmål:

  1. Kommunen mener der skal søges om en ny mgk efter § 12 (slagtesvin over 210 DE)?
  2. Det generelle ammoniakkrav

Kommunen ser kun på om udvidelsen fra godkendte dyrehold i § 11 mgk til det nu ansøgte dyrehold overholder det generelle reduktionskrav?
(Ifølge den indsendte fiktive ansøgning, hvor nudriften er det tilladte dyrehold fra § 11 mgk, er det generelle ammoniakemissionskrav overholdt uden hat på gyllebeholder og gyllekøling. I hovedansøgningen hvor nudriften er det godkendte dyrehold 2007 (altså den samlede udvidelse) er det generelle ammoniakemissionskrav ikke overholdt.

Skal kommunen så ikke have en fiktiv ansøgning mere ind, hvor nudriften er godkendte dyrehold fra 2007 og ansøgt drift er godkendte dyrehold fra § 11 mgk, som viser at det generelle ammoniakemissionskrav på 15 % kan overholdes uden hat på gyllebeholder og gyllekøling?


Svar

Den aktuelle ansøgning på 35 DE smågrise og 213 DE slagtesvin kan ikke meddeles som et tillæg til en § 11 tilladelse, da den ønskede produktion overstiger 210 DE slagtesvin i § 12 bestemmelsen. Da det ikke længere er muligt, at ansøge efter § 12 vil den ønskede produktion kræve en tilladelse/godkendelse efter stipladsmodellen. Det generelle ammoniakreduktionskrav er derfor ikke relevant.

Når et husdyrbrug én gang har fået fastsat en miljøgodkendelse, hvor der er fastsat BAT krav, så skal der anvendes ”BAT ved allerede fastsat”, med mindre stalden renoveres, så der skal anvendes BAT som ved ny stald. BAT for eksisterende stalde kan kun anvendes ved en ansøgning hvor der ikke tidligere er fastsat BAT.

Formelt set vil det være muligt, at ansøge om en eksisterende stald, men i sådanne tilfælde vil kommunen skulle vurdere om der er anledning til at fastsætte et strengere krav. I tilfælde hvor der tidligere har været fastsat BAT, vil der som udgangspunkt altid være anledning til at fastsætte et krav, der anvender denne allerede anvendte teknologi eller som er tilsvarende det tidligere fastsatte BAT-niveau.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken