Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr

28-08-2019

Spørgsmål

Jeg savner "Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr" - Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. De er ikke længere offentliggjort på Aarhus Universitets hjemmeside. Institut for Agroøkologi henviser til Miljøstyrelsen. Er der en forklaring og vil retningslinjerne blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside fremover??


Svar

Den tidligere husdyrgødningsbekendtgørelse linkede til vejledninger på dpil.dk, som var en gammel hjemmeside for Statens Skadedyrlaboratorium, som gennem en række fusioner er endt ved Institut for Agroøkologi.

Aarhus Universitet har ikke længere aktiviteter, der understøtter denne hjemmeside, og de har derfor besluttet ikke at opretholde den. Universitetet er stadig ansvarlig for flue retningslinjerne og vil opdatere dem. De kan nu findes på http://agro.au.dk/myndighedsraadgivning/ . Her kan du finde "Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme" og "Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr".

Fra husdyrvejledningen er der også linket til "Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme" i vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 13 om kødædende pelsdyr: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/13-indretning-og-drift-af-pelsdyrfarme-til-koedaedende-pelsdyr-mv/#8. Fra vejledningen til kapitel 6 i husdyrgdningsbekendtgørelsen - https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/6-opbevaring-af-fast-husdyrgoedning-og-bundfald/ - er der linket til "Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr". Linkene i vejledningen henter dokumenterne i MSTs eget mediearkiv og er derfor ikke afhængig af Århus universitets vedligehold af hjemmesiden på området.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken