Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr

 

28-08-2019

Spørgsmål

Svaret er opdateret den 6. oktober 2021

Jeg savner "Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr" - Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. De er ikke længere offentliggjort på Aarhus Universitets hjemmeside. Institut for Agroøkologi henviser til Miljøstyrelsen. Er der en forklaring og vil retningslinjerne blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside fremover??


Svar

Svaret er opdateret den 6. oktober 2021

 

Du kan finde vejledningerne på Miljøstyrelsens hjemmeside. ”Retningslinier for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr" og "Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme”. 

 

Der findes links til retningslinjerne fra de kapitler i vejledningen, hvor det er relevant. For bekæmpelse af fluer på minkfarme drejer det sig om vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 13

 

For bekæmpelse af fluer på andre husdyrbrug findes linket i vejledningen til kapitel 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Den tidligere husdyrgødningsbekendtgørelse linkede til vejledninger på dpil.dk, som var en gammel hjemmeside for Statens Skadedyrlaboratorium, som gennem en række fusioner er endt ved Institut for Agroøkologi. Aarhus Universitet har ikke længere aktiviteter, der understøtter denne hjemmeside, og de har derfor besluttet ikke at opretholde den. Universitetet er stadig ansvarlig for flue retningslinjerne og vil opdatere dem, når de gennem myndighedsbetjeningen bliver bedt om det af relevante statslige myndigheder. Flueretningslinjerne kan stadig findes på Universitetets hjemmeside, men vi har besluttet at lægge dem i vores eget arkiv, hvor evt. nye opdaterede udgaver også vil blive lagt. Der er ikke pt. planer om at opdatere fluebekæmpelsesretningslinjerne.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken