Vera-test og 8 års-drift

03-11-2019

Spørgsmål

En minkfarm fik i 2010 en § 11-miljøgodkendelse med vilkår om daglig tømning af gødningsrenderne. Dette reducerede i henhold til vejledningen ammoniakfordampningen med 0,3 kg N/årstæve i forhold til ugentlig tømning. Minkfarmen fik i 2017 en § 12-miljøgodkendelse med vilkår om 2 x ugentlig tømning af gødningsrenderne. Dette reducerede i henhold til en Vera-test fra 2013 ammoniakfordampningen med 27 % i forhold til ugentlig tømning. Nu søger minkfarmen om en ny § 16a-miljøgodkendelse. Nudriften skal i henhold til § 30 stk. 3 fastlægges som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i miljøgodkendelsen fra 2017. Det forstår vi sådan, at vilkåret om tømning af gødningsrenderne skal indgå i nudriften med den effekt, som fremgår af Vera-testen. 8 års-driften skal i henhold til § 30 stk. 6 fastlægges som den lovlige drift for 8 år siden. Vera-testen om hyppig udmugning kom først på teknologilisten 24. juni 2013. Vi er derfor i tvivl om hvorvidt vilkåret om udmugning og den ammoniakreduktion, som er defineret i Veratesten” skal indgå i 8 års-driften.


Svar

Som I skriver, skal nudriften fastlægges som den hidtidige lovlige drift i henhold til bindende krav osv., jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3. Dvs. at i nudriften indtastes de 27 % ammoniakreduktion, der er et bindende krav i godkendelsen. Tilsvarende skal 8-års driften fastlægges som den lovlige drift for 8 år siden, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 6. Ud fra det beskrevne var den lovlige drift for 8-år siden betinget af et vilkår om daglig tømning af gødningsrenderne, hvilket også jf. teknologilisten svarer til en ammoniakreduktion på 27 %. De 27 % ammoniakreduktion skal derfor indtastes i 8-årsdriften.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken