Udegående Fjerkræ, både økologisk og ikke økologisk

25-01-2018

Spørgsmål

Hvordan opgøres antal måneder som fjerkræ er udegående på græs ? Det ligger jo i staldsystemet at det er i dagtimerne som dyrene er udegående, men med adgang til stalden. Fjerkræ kan i denne sammenhæng ikke sidestilles med kvæg eller heste. Det vil for økologerne være et helt urimeligt krav at de ikke kan godskrives den tid de opholder sig ude, da der er krav til udetid og indretning af hønsegården i det økologiske reglsæt.


Svar

Dyr kan kun anses for udegående i forhold til beregning af ammoniak- og lugtemission i forhold til et produktionsareal, hvis dyrene er udegående i hele måneder, som nævnt i § 20, stk. 3 (ammoniak), og § 21, stk. 3 (lugt) i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

 

Dyr, der i forhold til et produktionsareal kun er delvist udegående i løbet af et døgn, f.eks. dyr, der som led i et fast mønster er ude om dagen og inde om natten, skal indgå fuldt ud ved beregning af ammoniak- og lugtemission fra produktionsarealet efter hovedreglerne for disse beregninger efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 20 og 21.

 

I den sammenhæng er der ikke forskel på dyretyper, herunder fjerkræ i forhold til andre dyretyper. Ligesom der ikke er forskel på økologisk produktion i forhold til traditionel, ikke-økologisk produktion. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken