Udegående dyrehold. Beregning af ammoniakemissionen

04-01-2018

Spørgsmål

Skal udegående dyr være uden for produktionsarealet 24/7 i den fulde periode, hvor det er angivet, at de er udegående i ansøgningen, i forbindelse med beregningen af ammoniakemissionen? Gælder det for alle dyretyper, også heste, at dyrene ikke må have adgang til produktionsarealet i den medregnede periode? Er det en forudsætning, at stalden lukkes ned og rengøres ved alle dyretyper, også ved heste? Er det muligt at dyrene må tages ind kortvarigt i den periode dyreholdet er udegående?


Svar

Dyr kan kun anses for udegående i forhold til beregning af ammoniakemissionen fra et produktionsareal, hvis dyrene er udgående i hele måneder, som nævnt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 3.

Dyr, der i forhold til et produktionsareal kun er delvist udegående i løbet af et døgn, f.eks. er ude om dagen og inde om natten, skal indgå fuldt ud ved beregning af ammoniakemissionen fra produktionsarealet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20. I den sammenhæng er der ikke forskel på dyretyper, herunder på heste i forhold til andre dyretyper.

Hvis dyr, f.eks. heste, der ellers er udegående i én eller flere hele måneder, kun for en kortvarig periode opholder sig indenfor at blive fodret og vandet, striglet, få taget rideudstyr af og på m.v., og det pågældende opholdsareal m.v. i øvrigt ikke medregnes som produktionsareal for andre dyr i de samme, hele måneder, hvor hestene er udgående, vil hestene dog fortsat kunne anerkendes som udegående. 

Bemærk således husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. C.2., hvorefterridebaner i ridehaller og lignende arealer, hvor dyrene opbindes i mindre end 2 timer ad gangen (heste), ikke medregnes som produktionsareal.

Anlæg m.v. til dyr af alle typer må anses for omfattet af et generelt driftskrav til rengøring m.v. efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28, jf. §§ 4-9. Derudover er der i sammenhæng mellem udegående dyr fastsat særskilte tidsfrister efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38, nr. 1 og 2, for effektiv rengøring af arealer, som ikke medregnes til produktionsareal, og hvor dyr alene har haft kort ophold.

Se også tidligere helpdesksvar:

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/beregning-af-lugt-i-nudrift-ved-udegaaende-dyr/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken