Tillæg vedr. sohytter eller maskinhus

10-02-2020

Spørgsmål

Jeg har sag om udvidelse af antal sohytter på et økobrug. Ejendommen har en § 16 b fra 2018. Jeg udarbejder et tillæg til den eksisterende § 16 b. Sagen er, at der i godkendelsesbekendtgørelsen (§§ 26-29) står, at ved udvidelse og ændring af husdyrbrug skal ammoniakkravene for kat 1, 2 og 3 overholdes. Og ligeledes for lugtkravene. Der er ikke i §'en en undtagelse i lighed med ” ved udvidelse, der medfører forøget forurening”. Dvs, ved opførelse af sohytter eller en driftsbygning (der ikke kan klares med en anmeldelse), skal kravene om ammoniak og lugt vurderes igen, selvom emissionerne er uændret. Depositionen af ammoniak er dog ændret, da udpegningen af Kat. 1 og skov er ændret siden 2018. Er det korrekt? Den eksisterende tilladelse til de faste stalde risikerer derved at skulle ændres.


Svar

Ja, det er korrekt, der skal regnes på lugt og ammoniak ved ny godkendelse/tilladelse eller ved et tillæg til eksisterende. Hvis der er en eksisterende tilladelse på ejendommen kan nye beregninger påvirke denne, da hele tilladelsen/godkendelsen skal gennemgås ved tillæg.
Vær opmærksom på at der uden ny godkendelse kan tillades op til 100 m2 flytbare huse når husdyrbruget har en godkendelse, se § 8 i husdyrgodekndelsesbekendtgørelsen. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken