Skal faste drænede gulve have hældning mod ajledræn?

09-11-2018

Spørgsmål

Hvis en landmand får godkendt et produktionsareal med gulvtypen "fast drænede gulv" skal gulvet så etableres med en hældning på mindst 1 % mod gulvmidten?


Svar

Gulvtypen står beskrevet i teknologibladet: https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Teknologiblade/Fastedraenedegulvemedajleafloeb.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken