Miljøteknologi til mink

12-10-2017

Spørgsmål

Hvordan angives NH3-N effekt (%) for hyppig udmugning og øget gødningsrender for mink?


Svar

Angivelse af NH3-N effekten skal angives i husdyrgodkendelse.dk under fanen "stalde og produktioner". For den pågældende dyretype og produktionsareal oprettes en miljøteknologi, hvor den angivne % angives. Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelses bilag 3 under tabel 1 fremgår desuden, at "For mink reduceres den angivne emissionsfaktor med 1,5 % for hver cm rendebredde større end 28 cm, dog maksimalt 40 cm, svarende til 18 % reduktion".

Miljøstyrelsen vil opdatere vejledning omkring kombination af hyppig udmugning og øget gødningsrender.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken