Kort der vises i husdyrgodkendelse

20-04-2018

Spørgsmål

Jeg kan konstatere at Miljøstyrelsen i februar 2018 har lavet et kort, der viser kategori 1 og kategori 2 natur. Kortet kan ses her:http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017. Der henvises i vejledningen til kortet. Er der planer om at gøre kortet tilgængeligt i husdyrgodkendelse.dk, således at det kan bruges i sagsbehandlingen? - og ved samme lejlighed at få slettet det gamle § 7 tema, som ikke er opdateret?


Svar

Kortet er nu gjort tilgængelig i husdyrgodkendelse.dk og § 7 natur laget er fjernet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken