Hyppig udslusning §§ 34 og 35 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

 

09-05-2023

Spørgsmål

Jeg bliver i tvivl, om formulering i de nye bestemmelser om hyppig udslusning: "når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag."

Det lyder som om, der SKAL gå mindst 7 dage eller mere, mellem hver udslusning. Jeg troede, at der maksimalt må gå 7 dag mellem hver udslusning.

Derudover forstår jeg ikke forskellen mellem § 34 og 35??


Svar

Det betyder, at der ikke stilles krav om udslusning oftere end hver 7. dag. Så selvom der er mere end 10 cm gylle i kanalen, er der ikke krav om at udsluse før 7 dage efter, at der sidst blev udsluset.

§ 34 gælder for alle typer staldafsnit til svin på husdyrbrug, undtagen staldafsnit til slagtesvin, mens § 35 gælder for alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug. 
Forskellen mellem § 34 og § 35 handler også om, hvornår reglen gælder fra. Du kan finde overgangsbestemmelserne i § 76, stk. 9.

§ 34 gælder ikke for svinebrug, der er etableret før 1. maj 2023, eller hvor ansøgningen om miljøgodkendelse af etablering, ændring eller udvidelse efter §§ 16 a og 16 b er indsendt til kommunen før 1. maj 2023. Overgangsreglen i § 76, stk. 9 omhandler kun § 34.  Det betyder, at § 35 for slagtesvin gælder fra bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 2023 og omfatter alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug.  
Med hensyn til staldafsnit til øvrige svinetyper end slagtesvin, gælder kravet om hyppig udslusning når staldafsnit etableres, ændres eller udvides, og ansøgningen om tilladelse efter § 16 b eller godkendelse efter § 16 a er indsendt fra 1. maj 2023.  Det kan f.eks. være renovering i form af ændring i gulvprofil, tilbygning til staldafsnit eller opførelse af helt nyt staldafsnit.

Miljøstyrelsen er i gang med at lave vejledning til den nye bekendtgørelse. Indtil den er klar, er der god hjælp at hente til at forstå bekendtgørelsen i høringsbrev og høringsnotat til bekendtgørelsen, som findes på høringsportalen. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken