Gyllekøling

13-06-2019

Spørgsmål

Ifølge Miljøstyrelsens Teknologiliste, så kan gyllekøling både reducere lugt og ammoniak. Når man anvender gyllekøling som virkemiddel i en miljøansøgning, skal begge effekter (lugt og ammoniak) da tastes ind, eller er det ok kun at indtaste den effekt (lugt eller ammoniak), som man har brug for at reducere?


Svar

I husdyrgodkendelse.dk skal kun indtastet teknologieffekter af de virkemidler, som ansøger anvender for at opfylde krav i forhold til lugt og/eller ammoniak. Dvs. anvendes der fx gyllekøling alene med henblik på at reducere lugt, skal der ikke indtastes en effekt i forhold til ammoniak.   


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken