Giver Erfaring nr. 1910 af 20. august 2019 anledning til revision af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

15-10-2019

Spørgsmål

https://svineproduktion.dk/-/media/PDF---Publikationer/Erfaringer-2019/Erfaring_1910.ashx


Svar

Erfaring nr. 1910 giver ikke i sig selv anledning til revision af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Men der pågår for tiden en gennemgang af BAT-kravene med hjælp fra Århus og Københavns universiteter. I forbindelse med det arbejde, er Århus Universitet blevet bedt om at opdatere emissionsfaktorerne for de forskellige staldsystemer. Resultaterene fra Erfaring nr 1910 indgår i dette arbejde, og det forventes at hsudyrgodkendelsesbekendtgørelsens emissionsfaktorer vil blive opdateret når dette arbejde er tilendbragt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken