Foderkorrektioner

01-03-2018

Spørgsmål

Er det muligt at anvende foderkorrektioner i ansøgninger, der indkom før 1. august 2017?


Svar

Ja, det er stadig muligt at anvende foderkorrektioner for ansøgninger indkommet før 1. august 2017. I øvrigt henvises til den tidligere vejledning. https://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Husdyrproduktion%20-%20Ans%C3%B8gning.ashx


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken