Afkasthøjde ved blandet ventilation

04-01-2018

Spørgsmål

Hvis der i en stald er blandet ventilation, vil der både være udkast i kip og i enderne af stalden (ved køer). Så hvad skal afkasthøjden være? Det er vel svært at tale om en worstcase indstilling, da det jo afhænger af hvor naturområderne er placeret. Er det Kommunen der skal vurdere worst case fra gang til gang og så forlange dette?


Svar

Hvis der med ”blandet ventilation” menes en kombination af mekanisk og naturlig ventilation, vil man som udgangspunkt altid vælge en afkasthøjde på 6 meter i husdyrgodkendelse.dk som for mekanisk ventilation. Er der tale om naturlig ventilation med udkast i kip og vægge eller gavl vil afkasthøjden typisk skulle sættes til 3 meter.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken