8 årsdrift for minkfarm med velfærdsudvidelse

26-06-2018

Spørgsmål

En minkfarm fik før 2007 lov til at have 4.000 årstæver i nærmere bestemte haller. Efterfølgende har vi som kommune i henholdsvis 2011 og 2015 truffet afgørelse om, at der kan etableres nye minkhaller p.g.a dyrevelfærd. Nu er der indsendt en § 16a-ansøgning, hvor 8 årsdriften er angivet ud fra det produktionsareal, der er efter sidste anmeldelse i 2015 ud fra argumentationen om at velfærdsudvidelserne ikke medførte nogen udvidelse. Der er stadig tilladelse til 4.000 årstæver. Jeg mener som sagsbehandler, at 8 årsdriften skal angives ud fra det produktionsareal, der var før den første anmeldelse i 2011. Argumentationen er, at der jo er sket en udvidelse af produktionsarealet både i 2011 og 2015. Hvad er korrekt?


Svar

Produktionsarealets størrelse skal indtegnes, som det så ud for 8 år siden. Med den nye regulering opgøres belastningen ud fra produktionsarealets størrelse og hvilken slags dyr, der var der på det tidspunkt. Det er underordnet, hvor mange dyr det var. Emissionen opgøres med de nyeste normtal for emissionen pr. m2 produktionsareal for mink. Uanset efter hvilke regler der er udvidet, har der jo i henhold til den nye faglighed været et produktionsareal for 8 år siden. Det er blevet større undervejs, uden der er kommet flere dyr. Men da belastningen nu vurderes på arealets størrelse, skal 8 års driften indregnes som det produktionsareal, der var for 8 år siden, selvom der ikke blev produceret færre dyr dengang end i 2015.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken