22-11-2021, version 1
Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

 

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens kapitel 6

§§ 25-26

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. august 2021.

Reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen om at anvende gødning ophæves med gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 14-16 træder dog først i kraft den 1. november 2021. Det betyder, at § 28, stk. 10 og 11, i husdyrgødningsbekendtgørelsen af 23. juli 2020 om lukkeperioder for udbringning af fast husdyrgødning, finder anvendelse indtil den 1. november 2021.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 57, stk. 1, nr. 33-34 (straffebestemmelser for gødningsanvendelse), § 58, stk. 3 (ikrafttrædelsesbestemmelse), og bilag 2 (kvægundtagelsen), finder fortsat anvendelse for forhold, der vedrører planperioden 2020/2021.

Versionshistorik

Du er ved at læse en arkiveret version af artiklen. Den nyeste version kan findes her

Se flere