02-12-2021, version 5
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

 

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 14

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser, §§ 41-43

Husdyrgødningsbekendtgørelsen trådte i sin nuværende version i kraft den 1. august 2021.

For virksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden havde en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller en tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a og 16 b i lov om husdyrbrug og om anvendelse af husdyrgødning m.v., træder husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser i stedet for godkendelsens eller tilladelsens vilkår, i det omfang bekendtgørelsens bestemmelser er mere vidtgående end vilkårene.

Overgangsreglen vedrørende bredden af gødningsrender på pelsdyranlæg er beskrevet i vejledningen til kapitel 11 her.