31-07-2019, version 1
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10, § 27-28

Drift og vedligeholdelse

 

Krav til drift og vedligeholdelse af anlæg

§§ 27-28

Reglerne i bekendtgørelsens kapitel 10 (§§ 27 og 28) fastsætter krav til drift og vedligeholdelse af de i kapitel 4-9 nævnte anlæg. Det vil sige stalde, læskure, løbegårde og lignende indretninger, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg, møddinger m.v.

Disse anlæg skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav.

Opbevaringsanlæg til husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Der må ikke lægges gødning eller ensilage på randbelægningen omkring møddinger eller ensilageopbevaringsanlæg.

Møddinger skal i øvrigt benyttes på en sådan måde, at gødningen ikke flyder uden for møddingen, eller der er risiko for det.