01-08-2019, version 2
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 9

Drift og vedligeholdelse, §§ 24-25

Krav til drift og vedligeholdelse af anlæg

Reglerne i bekendtgørelsens kapitel 9 (§§ 24 og 25) fastsætter krav til drift og vedligeholdelse af de i kapitel 4-8 nævnte anlæg. Det vil sige stalde, læskure, løbegårde og lignende indretninger, gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg, møddinger m.v.

Disse anlæg skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav.

Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Møddingspladsen skal benyttes på en sådan måde, at gødningen ikke flyder uden for pladsen, eller der er risiko for det. På en møddingplads med randbelægning må der ikke lægges gødning på randbelægningen.

På et ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning må der ikke lægges ensilage på randbelægningen. På et ensilageopbevaringsanlæg med vulst må der ikke lægges ensilage på den del af ensilageopbevaringsanlæggets bund, der ligger 2 meter eller nærmere vulsten.