03-10-2017, version 1

Tilsyn

Kom godt i gang

Retsgrundlag

Husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelser

Sådan gør du som ansøger

Ansøger skal ikke selv tage initiativ til tilsyn, men afvente at kommunen henvender sig.

Læs mere om blandt andet tilsynsfrekvenser i Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsyn, hvori der også findes vejledning om håndhævelse.

Sådan gør du som sagsbehandler

Husdyrhold er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens regler, som hovedsagelig omhandler prioritering af tilsyn og tilsynsfrekvenser. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsyn, hvori der også findes vejledning om håndhævelse.

Miljøtilsynet omfatter den regulering, som kommunen er myndighed for. Det er blandt andet overholdelse af generelle regler og overholdelse af vilkår og forudsætninger for afgørelser om godkendelse, tilladelse eller anmeldelse.

Selve indholdet af miljøtilsynet afhænger af, hvilke materielle krav, der gælder for husdyrholdet.  Der er herved forskel på, om der er tale om et husdyrbrug, der fortsat er reguleret efter de regler og krav, der var gældende forud for 1. august 2017 eller om det pågældende husdyrbrug reguleres af de nugældende regler. Dette reguleres af overgangsbestemmelserne i husdyrbrugloven og de tilknyttede bekendtgørelser.

Vejledning om tilsynsopgaverne vil fremgå af husdyrvejledningens afsnit om de forskellige bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.