03-10-2017, version 1

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kapitel 21, § 62

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Klage

Som udgangspunkt kan alle afgørelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen påklages, jf. husdyrbruglovens § 76.

Undtaget herfra er dog afgørelser efter § 39, stk. 2, om at revurderingskravet bortfalder.

Disse afgørelser træffes alene ud fra en teknisk beregnet afskæringsværdi, og afgørelsen har derfor mindre betydning for miljøbeskyttelsen. Disse afgørelser kan derfor ikke påklages.

En klage skal indsendes ved anvendelse af digital selvbetjening på klageportalen. Adgangen til klageportalen sker via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Versionshistorik

Du er ved at læse en arkiveret version af artiklen. Den nyeste version kan findes her

Se flere