Kom godt i gang

Dette afsnit indeholder overordnet vejledning om, hvad der gælder i forskellige situationer, hvor husdyrhold ønskes etableret, udvidet eller ændret, samt ved revurdering af miljøgodkendelser og tilsyn med husdyrhold.

Under ”Oversigt over sagstyper” og ”Særligt om godkendelsespligt og tilladelseskrav” vejledes om, hvilke regler et ønsket projekt skal sagsbehandles efter.

Der vejledes yderligere om procedurerne for de forskellige sagstyper. I løbet af august og september 2017 vil det blive suppleret med uddybende vejledning om de enkelte bestemmelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen under hovedafsnittet om bekendtgørelser.

Desuden gives information om kortgrundlag, der anvendes i reguleringen.