Udløser produktionsareal > 100 m2 anmeldelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen