Revurdering af § 33 godkendt svineproduktion, der har anmeldt at de er under IE-grænsen